200 international date line west to kathmandu

From : To :Dateline Daylight Time (from)Nepal Daylight Time (to)
international date line westkathmandu
26-Jun-2022 02:00 PM27-Jun-2022 07:45 AM
26-Jun-2022 03:00 PM27-Jun-2022 08:45 AM
26-Jun-2022 04:00 PM27-Jun-2022 09:45 AM
26-Jun-2022 05:00 PM27-Jun-2022 10:45 AM
26-Jun-2022 06:00 PM27-Jun-2022 11:45 AM
26-Jun-2022 07:00 PM27-Jun-2022 12:45 PM
26-Jun-2022 08:00 PM27-Jun-2022 01:45 PM
26-Jun-2022 09:00 PM27-Jun-2022 02:45 PM
26-Jun-2022 10:00 PM27-Jun-2022 03:45 PM
26-Jun-2022 11:00 PM27-Jun-2022 04:45 PM
27-Jun-2022 12:00 AM27-Jun-2022 05:45 PM
27-Jun-2022 01:00 AM27-Jun-2022 06:45 PM
27-Jun-2022 02:00 AM27-Jun-2022 07:45 PM
27-Jun-2022 03:00 AM27-Jun-2022 08:45 PM
27-Jun-2022 04:00 AM27-Jun-2022 09:45 PM
27-Jun-2022 05:00 AM27-Jun-2022 10:45 PM
27-Jun-2022 06:00 AM27-Jun-2022 11:45 PM
27-Jun-2022 07:00 AM28-Jun-2022 12:45 AM
27-Jun-2022 08:00 AM28-Jun-2022 01:45 AM
27-Jun-2022 09:00 AM28-Jun-2022 02:45 AM
27-Jun-2022 10:00 AM28-Jun-2022 03:45 AM
27-Jun-2022 11:00 AM28-Jun-2022 04:45 AM
27-Jun-2022 12:00 PM28-Jun-2022 05:45 AM
27-Jun-2022 01:00 PM28-Jun-2022 06:45 AM
27-Jun-2022 02:00 PM28-Jun-2022 07:45 AM