bangladesh standard time to afghanistan standard time

From : To :Bangladesh Daylight Time (from)Afghanistan Daylight Time (to)
bangladesh standard timeafghanistan standard time
Sat, 04 Dec 2021 05:30 PMSat, 04 Dec 2021 04:00 PM
Sat, 04 Dec 2021 06:30 PMSat, 04 Dec 2021 05:00 PM
Sat, 04 Dec 2021 07:30 PMSat, 04 Dec 2021 06:00 PM
Sat, 04 Dec 2021 08:30 PMSat, 04 Dec 2021 07:00 PM
Sat, 04 Dec 2021 09:30 PMSat, 04 Dec 2021 08:00 PM
Sat, 04 Dec 2021 10:30 PMSat, 04 Dec 2021 09:00 PM
Sat, 04 Dec 2021 11:30 PMSat, 04 Dec 2021 10:00 PM
Sun, 05 Dec 2021 12:30 AMSat, 04 Dec 2021 11:00 PM
Sun, 05 Dec 2021 01:30 AMSun, 05 Dec 2021 12:00 AM
Sun, 05 Dec 2021 02:30 AMSun, 05 Dec 2021 01:00 AM
Sun, 05 Dec 2021 03:30 AMSun, 05 Dec 2021 02:00 AM
Sun, 05 Dec 2021 04:30 AMSun, 05 Dec 2021 03:00 AM
Sun, 05 Dec 2021 05:30 AMSun, 05 Dec 2021 04:00 AM
Sun, 05 Dec 2021 06:30 AMSun, 05 Dec 2021 05:00 AM
Sun, 05 Dec 2021 07:30 AMSun, 05 Dec 2021 06:00 AM
Sun, 05 Dec 2021 08:30 AMSun, 05 Dec 2021 07:00 AM
Sun, 05 Dec 2021 09:30 AMSun, 05 Dec 2021 08:00 AM
Sun, 05 Dec 2021 10:30 AMSun, 05 Dec 2021 09:00 AM
Sun, 05 Dec 2021 11:30 AMSun, 05 Dec 2021 10:00 AM
Sun, 05 Dec 2021 12:30 PMSun, 05 Dec 2021 11:00 AM
Sun, 05 Dec 2021 01:30 PMSun, 05 Dec 2021 12:00 PM
Sun, 05 Dec 2021 02:30 PMSun, 05 Dec 2021 01:00 PM
Sun, 05 Dec 2021 03:30 PMSun, 05 Dec 2021 02:00 PM
Sun, 05 Dec 2021 04:30 PMSun, 05 Dec 2021 03:00 PM
Sun, 05 Dec 2021 05:30 PMSun, 05 Dec 2021 04:00 PM