afghanistan standard time to bangladesh standard time

From : To :Afghanistan Daylight Time (from)Bangladesh Daylight Time (to)
afghanistan standard timebangladesh standard time
Sat, 04 Dec 2021 04:00 PMSat, 04 Dec 2021 05:30 PM
Sat, 04 Dec 2021 05:00 PMSat, 04 Dec 2021 06:30 PM
Sat, 04 Dec 2021 06:00 PMSat, 04 Dec 2021 07:30 PM
Sat, 04 Dec 2021 07:00 PMSat, 04 Dec 2021 08:30 PM
Sat, 04 Dec 2021 08:00 PMSat, 04 Dec 2021 09:30 PM
Sat, 04 Dec 2021 09:00 PMSat, 04 Dec 2021 10:30 PM
Sat, 04 Dec 2021 10:00 PMSat, 04 Dec 2021 11:30 PM
Sat, 04 Dec 2021 11:00 PMSun, 05 Dec 2021 12:30 AM
Sun, 05 Dec 2021 12:00 AMSun, 05 Dec 2021 01:30 AM
Sun, 05 Dec 2021 01:00 AMSun, 05 Dec 2021 02:30 AM
Sun, 05 Dec 2021 02:00 AMSun, 05 Dec 2021 03:30 AM
Sun, 05 Dec 2021 03:00 AMSun, 05 Dec 2021 04:30 AM
Sun, 05 Dec 2021 04:00 AMSun, 05 Dec 2021 05:30 AM
Sun, 05 Dec 2021 05:00 AMSun, 05 Dec 2021 06:30 AM
Sun, 05 Dec 2021 06:00 AMSun, 05 Dec 2021 07:30 AM
Sun, 05 Dec 2021 07:00 AMSun, 05 Dec 2021 08:30 AM
Sun, 05 Dec 2021 08:00 AMSun, 05 Dec 2021 09:30 AM
Sun, 05 Dec 2021 09:00 AMSun, 05 Dec 2021 10:30 AM
Sun, 05 Dec 2021 10:00 AMSun, 05 Dec 2021 11:30 AM
Sun, 05 Dec 2021 11:00 AMSun, 05 Dec 2021 12:30 PM
Sun, 05 Dec 2021 12:00 PMSun, 05 Dec 2021 01:30 PM
Sun, 05 Dec 2021 01:00 PMSun, 05 Dec 2021 02:30 PM
Sun, 05 Dec 2021 02:00 PMSun, 05 Dec 2021 03:30 PM
Sun, 05 Dec 2021 03:00 PMSun, 05 Dec 2021 04:30 PM
Sun, 05 Dec 2021 04:00 PMSun, 05 Dec 2021 05:30 PM