bangladesh standard time to afghanistan standard time

From : To :Bangladesh Daylight Time (from)Afghanistan Daylight Time (to)
bangladesh standard timeafghanistan standard time
22-Oct-2021 02:18 PM22-Oct-2021 12:48 PM
22-Oct-2021 02:19 PM22-Oct-2021 12:49 PM
22-Oct-2021 02:20 PM22-Oct-2021 12:50 PM
22-Oct-2021 02:21 PM22-Oct-2021 12:51 PM
22-Oct-2021 02:22 PM22-Oct-2021 12:52 PM
22-Oct-2021 02:23 PM22-Oct-2021 12:53 PM
22-Oct-2021 02:24 PM22-Oct-2021 12:54 PM
22-Oct-2021 02:25 PM22-Oct-2021 12:55 PM
22-Oct-2021 02:26 PM22-Oct-2021 12:56 PM
22-Oct-2021 02:27 PM22-Oct-2021 12:57 PM
22-Oct-2021 02:28 PM22-Oct-2021 12:58 PM
22-Oct-2021 02:29 PM22-Oct-2021 12:59 PM
22-Oct-2021 02:30 PM22-Oct-2021 01:00 PM
22-Oct-2021 02:31 PM22-Oct-2021 01:01 PM
22-Oct-2021 02:32 PM22-Oct-2021 01:02 PM
22-Oct-2021 02:33 PM22-Oct-2021 01:03 PM
22-Oct-2021 02:34 PM22-Oct-2021 01:04 PM
22-Oct-2021 02:35 PM22-Oct-2021 01:05 PM
22-Oct-2021 02:36 PM22-Oct-2021 01:06 PM
22-Oct-2021 02:37 PM22-Oct-2021 01:07 PM
22-Oct-2021 02:38 PM22-Oct-2021 01:08 PM
22-Oct-2021 02:39 PM22-Oct-2021 01:09 PM
22-Oct-2021 02:40 PM22-Oct-2021 01:10 PM
22-Oct-2021 02:41 PM22-Oct-2021 01:11 PM
22-Oct-2021 02:42 PM22-Oct-2021 01:12 PM