bangladesh standard time to afghanistan standard time

From : To :Bangladesh Daylight Time (from)Afghanistan Daylight Time (to)
bangladesh standard timeafghanistan standard time
01-Dec-2020 04:20 AM01-Dec-2020 02:50 AM
01-Dec-2020 04:30 AM01-Dec-2020 03:00 AM
01-Dec-2020 04:40 AM01-Dec-2020 03:10 AM
01-Dec-2020 04:50 AM01-Dec-2020 03:20 AM
01-Dec-2020 05:00 AM01-Dec-2020 03:30 AM
01-Dec-2020 05:10 AM01-Dec-2020 03:40 AM
01-Dec-2020 05:20 AM01-Dec-2020 03:50 AM
01-Dec-2020 05:30 AM01-Dec-2020 04:00 AM
01-Dec-2020 05:40 AM01-Dec-2020 04:10 AM
01-Dec-2020 05:50 AM01-Dec-2020 04:20 AM
01-Dec-2020 06:00 AM01-Dec-2020 04:30 AM
01-Dec-2020 06:10 AM01-Dec-2020 04:40 AM
01-Dec-2020 06:20 AM01-Dec-2020 04:50 AM
01-Dec-2020 06:30 AM01-Dec-2020 05:00 AM
01-Dec-2020 06:40 AM01-Dec-2020 05:10 AM
01-Dec-2020 06:50 AM01-Dec-2020 05:20 AM
01-Dec-2020 07:00 AM01-Dec-2020 05:30 AM
01-Dec-2020 07:10 AM01-Dec-2020 05:40 AM
01-Dec-2020 07:20 AM01-Dec-2020 05:50 AM
01-Dec-2020 07:30 AM01-Dec-2020 06:00 AM
01-Dec-2020 07:40 AM01-Dec-2020 06:10 AM
01-Dec-2020 07:50 AM01-Dec-2020 06:20 AM
01-Dec-2020 08:00 AM01-Dec-2020 06:30 AM
01-Dec-2020 08:10 AM01-Dec-2020 06:40 AM
01-Dec-2020 08:20 AM01-Dec-2020 06:50 AM