630 am atlantic time to kuala lumpur

From : To :Atlantic Daylight Time (from)Malay Peninsula Daylight Time (to)
atlantic timekuala lumpur
24-Jan-2020 06:30 PM25-Jan-2020 06:30 AM
24-Jan-2020 07:30 PM25-Jan-2020 07:30 AM
24-Jan-2020 08:30 PM25-Jan-2020 08:30 AM
24-Jan-2020 09:30 PM25-Jan-2020 09:30 AM
24-Jan-2020 10:30 PM25-Jan-2020 10:30 AM
24-Jan-2020 11:30 PM25-Jan-2020 11:30 AM
25-Jan-2020 12:30 AM25-Jan-2020 12:30 PM
25-Jan-2020 01:30 AM25-Jan-2020 01:30 PM
25-Jan-2020 02:30 AM25-Jan-2020 02:30 PM
25-Jan-2020 03:30 AM25-Jan-2020 03:30 PM
25-Jan-2020 04:30 AM25-Jan-2020 04:30 PM
25-Jan-2020 05:30 AM25-Jan-2020 05:30 PM
25-Jan-2020 06:30 AM25-Jan-2020 06:30 PM
25-Jan-2020 07:30 AM25-Jan-2020 07:30 PM
25-Jan-2020 08:30 AM25-Jan-2020 08:30 PM
25-Jan-2020 09:30 AM25-Jan-2020 09:30 PM
25-Jan-2020 10:30 AM25-Jan-2020 10:30 PM
25-Jan-2020 11:30 AM25-Jan-2020 11:30 PM
25-Jan-2020 12:30 PM26-Jan-2020 12:30 AM
25-Jan-2020 01:30 PM26-Jan-2020 01:30 AM
25-Jan-2020 02:30 PM26-Jan-2020 02:30 AM
25-Jan-2020 03:30 PM26-Jan-2020 03:30 AM
25-Jan-2020 04:30 PM26-Jan-2020 04:30 AM
25-Jan-2020 05:30 PM26-Jan-2020 05:30 AM
25-Jan-2020 06:30 PM26-Jan-2020 06:30 AM