alaskan standard time to w. europe standard time

From : To :Alaskan Daylight Time (from)W. Europe Daylight Time (to)
alaskan standard timew. europe standard time
11-Aug-2020 1912-Aug-2020 05
11-Aug-2020 2012-Aug-2020 06
11-Aug-2020 2112-Aug-2020 07
11-Aug-2020 2212-Aug-2020 08
11-Aug-2020 2312-Aug-2020 09
12-Aug-2020 0012-Aug-2020 10
12-Aug-2020 0112-Aug-2020 11
12-Aug-2020 0212-Aug-2020 12
12-Aug-2020 0312-Aug-2020 13
12-Aug-2020 0412-Aug-2020 14
12-Aug-2020 0512-Aug-2020 15
12-Aug-2020 0612-Aug-2020 16
12-Aug-2020 0712-Aug-2020 17
12-Aug-2020 0812-Aug-2020 18
12-Aug-2020 0912-Aug-2020 19
12-Aug-2020 1012-Aug-2020 20
12-Aug-2020 1112-Aug-2020 21
12-Aug-2020 1212-Aug-2020 22
12-Aug-2020 1312-Aug-2020 23
12-Aug-2020 1413-Aug-2020 00
12-Aug-2020 1513-Aug-2020 01
12-Aug-2020 1613-Aug-2020 02
12-Aug-2020 1713-Aug-2020 03
12-Aug-2020 1813-Aug-2020 04
12-Aug-2020 1913-Aug-2020 05