afghanistan standard time to sa pacific standard time

From : To :Afghanistan Daylight Time (from)SA Pacific Daylight Time (to)
afghanistan standard timesa pacific standard time
09-Jul-2020 01:00 AM08-Jul-2020 03:30 PM
09-Jul-2020 01:05 AM08-Jul-2020 03:35 PM
09-Jul-2020 01:10 AM08-Jul-2020 03:40 PM
09-Jul-2020 01:15 AM08-Jul-2020 03:45 PM
09-Jul-2020 01:20 AM08-Jul-2020 03:50 PM
09-Jul-2020 01:25 AM08-Jul-2020 03:55 PM
09-Jul-2020 01:30 AM08-Jul-2020 04:00 PM
09-Jul-2020 01:35 AM08-Jul-2020 04:05 PM
09-Jul-2020 01:40 AM08-Jul-2020 04:10 PM
09-Jul-2020 01:45 AM08-Jul-2020 04:15 PM
09-Jul-2020 01:50 AM08-Jul-2020 04:20 PM
09-Jul-2020 01:55 AM08-Jul-2020 04:25 PM
09-Jul-2020 02:00 AM08-Jul-2020 04:30 PM
09-Jul-2020 02:05 AM08-Jul-2020 04:35 PM
09-Jul-2020 02:10 AM08-Jul-2020 04:40 PM
09-Jul-2020 02:15 AM08-Jul-2020 04:45 PM
09-Jul-2020 02:20 AM08-Jul-2020 04:50 PM
09-Jul-2020 02:25 AM08-Jul-2020 04:55 PM
09-Jul-2020 02:30 AM08-Jul-2020 05:00 PM
09-Jul-2020 02:35 AM08-Jul-2020 05:05 PM
09-Jul-2020 02:40 AM08-Jul-2020 05:10 PM
09-Jul-2020 02:45 AM08-Jul-2020 05:15 PM
09-Jul-2020 02:50 AM08-Jul-2020 05:20 PM
09-Jul-2020 02:55 AM08-Jul-2020 05:25 PM
09-Jul-2020 03:00 AM08-Jul-2020 05:30 PM