hawaiian standard time to sa pacific standard time

From : To :Hawaiian Daylight Time (from)SA Pacific Daylight Time (to)
hawaiian standard timesa pacific standard time
04-Aug-2020 12:00 PM04-Aug-2020 05:00 PM
04-Aug-2020 01:00 PM04-Aug-2020 06:00 PM
04-Aug-2020 02:00 PM04-Aug-2020 07:00 PM
04-Aug-2020 03:00 PM04-Aug-2020 08:00 PM
04-Aug-2020 04:00 PM04-Aug-2020 09:00 PM
04-Aug-2020 05:00 PM04-Aug-2020 10:00 PM
04-Aug-2020 06:00 PM04-Aug-2020 11:00 PM
04-Aug-2020 07:00 PM05-Aug-2020 12:00 AM
04-Aug-2020 08:00 PM05-Aug-2020 01:00 AM
04-Aug-2020 09:00 PM05-Aug-2020 02:00 AM
04-Aug-2020 10:00 PM05-Aug-2020 03:00 AM
04-Aug-2020 11:00 PM05-Aug-2020 04:00 AM
05-Aug-2020 12:00 AM05-Aug-2020 05:00 AM
05-Aug-2020 01:00 AM05-Aug-2020 06:00 AM
05-Aug-2020 02:00 AM05-Aug-2020 07:00 AM
05-Aug-2020 03:00 AM05-Aug-2020 08:00 AM
05-Aug-2020 04:00 AM05-Aug-2020 09:00 AM
05-Aug-2020 05:00 AM05-Aug-2020 10:00 AM
05-Aug-2020 06:00 AM05-Aug-2020 11:00 AM
05-Aug-2020 07:00 AM05-Aug-2020 12:00 PM
05-Aug-2020 08:00 AM05-Aug-2020 01:00 PM
05-Aug-2020 09:00 AM05-Aug-2020 02:00 PM
05-Aug-2020 10:00 AM05-Aug-2020 03:00 PM
05-Aug-2020 11:00 AM05-Aug-2020 04:00 PM
05-Aug-2020 12:00 PM05-Aug-2020 05:00 PM