afghanistan standard time to pacific sa standard time

From : To :Afghanistan Daylight Time (from)Pacific SA Daylight Time (to)
afghanistan standard timepacific sa standard time
03-Jun-2020 05:30 AM02-Jun-2020 09:00 PM
03-Jun-2020 06:30 AM02-Jun-2020 10:00 PM
03-Jun-2020 07:30 AM02-Jun-2020 11:00 PM
03-Jun-2020 08:30 AM03-Jun-2020 12:00 AM
03-Jun-2020 09:30 AM03-Jun-2020 01:00 AM
03-Jun-2020 10:30 AM03-Jun-2020 02:00 AM
03-Jun-2020 11:30 AM03-Jun-2020 03:00 AM
03-Jun-2020 12:30 PM03-Jun-2020 04:00 AM
03-Jun-2020 01:30 PM03-Jun-2020 05:00 AM
03-Jun-2020 02:30 PM03-Jun-2020 06:00 AM
03-Jun-2020 03:30 PM03-Jun-2020 07:00 AM
03-Jun-2020 04:30 PM03-Jun-2020 08:00 AM
03-Jun-2020 05:30 PM03-Jun-2020 09:00 AM
03-Jun-2020 06:30 PM03-Jun-2020 10:00 AM
03-Jun-2020 07:30 PM03-Jun-2020 11:00 AM
03-Jun-2020 08:30 PM03-Jun-2020 12:00 PM
03-Jun-2020 09:30 PM03-Jun-2020 01:00 PM
03-Jun-2020 10:30 PM03-Jun-2020 02:00 PM
03-Jun-2020 11:30 PM03-Jun-2020 03:00 PM
04-Jun-2020 12:30 AM03-Jun-2020 04:00 PM
04-Jun-2020 01:30 AM03-Jun-2020 05:00 PM
04-Jun-2020 02:30 AM03-Jun-2020 06:00 PM
04-Jun-2020 03:30 AM03-Jun-2020 07:00 PM
04-Jun-2020 04:30 AM03-Jun-2020 08:00 PM
04-Jun-2020 05:30 AM03-Jun-2020 09:00 PM