bangladesh standard time to afghanistan standard time

From : To :Bangladesh Daylight Time (from)Afghanistan Daylight Time (to)
bangladesh standard timeafghanistan standard time
02-Jul-2020 08:00 PM02-Jul-2020 06:30 PM
02-Jul-2020 08:30 PM02-Jul-2020 07:00 PM
02-Jul-2020 09:00 PM02-Jul-2020 07:30 PM
02-Jul-2020 09:30 PM02-Jul-2020 08:00 PM
02-Jul-2020 10:00 PM02-Jul-2020 08:30 PM
02-Jul-2020 10:30 PM02-Jul-2020 09:00 PM
02-Jul-2020 11:00 PM02-Jul-2020 09:30 PM
02-Jul-2020 11:30 PM02-Jul-2020 10:00 PM
03-Jul-2020 12:00 AM02-Jul-2020 10:30 PM
03-Jul-2020 12:30 AM02-Jul-2020 11:00 PM
03-Jul-2020 01:00 AM02-Jul-2020 11:30 PM
03-Jul-2020 01:30 AM03-Jul-2020 12:00 AM
03-Jul-2020 02:00 AM03-Jul-2020 12:30 AM
03-Jul-2020 02:30 AM03-Jul-2020 01:00 AM
03-Jul-2020 03:00 AM03-Jul-2020 01:30 AM
03-Jul-2020 03:30 AM03-Jul-2020 02:00 AM
03-Jul-2020 04:00 AM03-Jul-2020 02:30 AM
03-Jul-2020 04:30 AM03-Jul-2020 03:00 AM
03-Jul-2020 05:00 AM03-Jul-2020 03:30 AM
03-Jul-2020 05:30 AM03-Jul-2020 04:00 AM
03-Jul-2020 06:00 AM03-Jul-2020 04:30 AM
03-Jul-2020 06:30 AM03-Jul-2020 05:00 AM
03-Jul-2020 07:00 AM03-Jul-2020 05:30 AM
03-Jul-2020 07:30 AM03-Jul-2020 06:00 AM
03-Jul-2020 08:00 AM03-Jul-2020 06:30 AM