sa eastern standard time to afghanistan standard time

From : To :SA Eastern Daylight Time (from)Afghanistan Daylight Time (to)
sa eastern standard timeafghanistan standard time
01-Jun-2020 11:18 PM02-Jun-2020 06:48 AM
01-Jun-2020 11:19 PM02-Jun-2020 06:49 AM
01-Jun-2020 11:20 PM02-Jun-2020 06:50 AM
01-Jun-2020 11:21 PM02-Jun-2020 06:51 AM
01-Jun-2020 11:22 PM02-Jun-2020 06:52 AM
01-Jun-2020 11:23 PM02-Jun-2020 06:53 AM
01-Jun-2020 11:24 PM02-Jun-2020 06:54 AM
01-Jun-2020 11:25 PM02-Jun-2020 06:55 AM
01-Jun-2020 11:26 PM02-Jun-2020 06:56 AM
01-Jun-2020 11:27 PM02-Jun-2020 06:57 AM
01-Jun-2020 11:28 PM02-Jun-2020 06:58 AM
01-Jun-2020 11:29 PM02-Jun-2020 06:59 AM
01-Jun-2020 11:30 PM02-Jun-2020 07:00 AM
01-Jun-2020 11:31 PM02-Jun-2020 07:01 AM
01-Jun-2020 11:32 PM02-Jun-2020 07:02 AM
01-Jun-2020 11:33 PM02-Jun-2020 07:03 AM
01-Jun-2020 11:34 PM02-Jun-2020 07:04 AM
01-Jun-2020 11:35 PM02-Jun-2020 07:05 AM
01-Jun-2020 11:36 PM02-Jun-2020 07:06 AM
01-Jun-2020 11:37 PM02-Jun-2020 07:07 AM
01-Jun-2020 11:38 PM02-Jun-2020 07:08 AM
01-Jun-2020 11:39 PM02-Jun-2020 07:09 AM
01-Jun-2020 11:40 PM02-Jun-2020 07:10 AM
01-Jun-2020 11:41 PM02-Jun-2020 07:11 AM
01-Jun-2020 11:42 PM02-Jun-2020 07:12 AM